Χρυσάνθη Τσερπέλη

Επανασχεδίαση Λογοτύπου
Σχεδίαση μακέτας για Επαγγελματική Κάρτα
Εκτύπωση σε Fine Art Paper