Φόρτωση θέσεις...
  • Θάλασσα

    Εικόνα και Τουρισμός

    Τα τελευταία χρόνια η εικόνα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και των τεχνολογιών Διαδικτύου, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέσα προώθησης και διαφήμισης. Μεγάλη εφαρμογή βρίσκει και στην τουριστική βιομηχανία, όπου η εικόνα θεωρείται ως σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των τουριστών, σχετικά με τους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Η εικόνα…

  • Τεχνολογία & Τουρισμός

    Τα social media ως μέσο προώθησης στην τουριστική βιομηχανία

    Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία. Οι καταναλωτές πλέον αλληλεπιδρούν με αυτά για να ερευνήσουν προορισμούς, να λάβουν αποφάσεις και να μοιραστούν εμπειρίες για ένα ταξίδι ή για ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, εστιατόριο ή αεροπορική εταιρεία. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μια σύγχρονη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα θεωρείται…