Θάλασσα

Εικόνα και Τουρισμός

Τα τελευταία χρόνια η εικόνα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και των τεχνολογιών Διαδικτύου, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέσα προώθησης και διαφήμισης. Μεγάλη εφαρμογή βρίσκει και στην τουριστική βιομηχανία, όπου η εικόνα θεωρείται ως σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των τουριστών, σχετικά με τους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Η εικόνα που προσλαμβάνουν οι χρήστες online εφαρμογών και κοινωνικών μέσων, επηρεάζει άμεσα την συμπεριφορά τους και αντικατοπτρίζει την ικανοποίησή τους για τα τουριστικά μέρη. Οι οπτικές πληροφορίες έχουν αυξηθεί μεταξύ των τουριστικών ιστοτόπων, επιτρέποντας στους τουρίστες να εξερευνήσουν και να δουν τον προορισμό του ενδιαφέροντος τους.

Η τουριστική εικόνα χρησιμοποιεί αισθητικά στοιχεία που ενεργοποιούν συναισθήματα ευχαρίστησης στους θεατές. Όμορφα τοπία, μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος, έντονα χρώματα κ.α. Τουριστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εικόνες αποτέλεσμα δουλειάς επαγγελματιών αλλά και δημιουργούν αρχεία καταγραφής των εμπειριών των τουριστών σε online βάσεις δεδομένων και εφαρμογές.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας